Korektor u bočici Edigs, Euro 25, 25 ml

Cijena

1,23 €

Šifra proizvoda

950130

Jedinica mjere

kom

Dostupnost Na skladištu

Kol.

Opis proizvoda

Tekuće korekturno sredstvo; 25 ml; s kistom; s mirisom jabuke; dobro pokriva; brzo se suši; ekološki proizvod; sadrži: benzin (nafta), hidroobrađen laki (sadržaj benzena < 0,1 %) (CAS: 64742-49-0, EC: 265-151-9, Indeks: 649-328-00-1); Oznake upozorenja: H225: Lako zapaljiva tekućina i para. H315: Nadražuje kožu. H336: Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H411: Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Oznake obavijesti: čuvati izvan dohvata dijece, čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri i ostalih izvora paljenja; u slučaju zdravstvenih tegoba izazvanih gutanjem nazvati liječnika

 
Oxford izdanja

Oxford izdanja

Izdvojeno

 
Knjige u izdanju Narodnih novina

Knjige u izdanju Narodnih novina

Izdvojeno