Uvjeti kupnje

NAČINI PLAĆANJA

Klikom na „Moja košarica“ u desnom gornjem uglu ekrana dolazite na mjesto gdje ćete uz odabir dostave odlučiti kako želite platiti.

Platiti je moguće na slijedeće načine:

  • kreditnom karticom za koju E-trgovina Narodnih novina ima sklopljen ugovor o prihvaćanju
  • e-bankingom, općom uplatnicom ili virmanom

 

PRIVATNOST I SIGURNOST PODATAKA

Informacije o privatnosti i sigurnosti podataka su dostupne  OVDJE.

 

DOSTAVA


Dostava se vrši na području Republike Hrvatske po cijeni od 3,98 € preko Overseas Expressa, DPD-a, Lagermax-a ili vlastitom dostavom. Otočna dostava je moguća na otoke: Brač, Cres, Hvar, Korčulu, Krk, Lošinj, Murter, Pag, Pašman, Rab, Ugljan, Vir, Vis

Isporuka i rukovanje za narudžbenice koje se plaćaju pouzećem naplaćuje se 4,90 €

Naručenu robu isporučujemo u roku od tri radna dana, a na otoke u roku od četri radna dana. Narudžbenicama plaćenim općom uplatnicom/virmanom rok počinje teći po zaprimanju uplate.

Dostavu trenutačno vršimo samo na području Republike Hrvatske.

Za narudžbe u vrijednosti iznad 50,00 € dostava je besplatna.

Osobno preuzimanje robe vrši se u Prodajnom Centru Zagreb, na adresi Savski gaj XIII. 6


NEIZVRŠENA ISPORUKA I POVRAT ROBE

Prodavatelj, u dogovoru s kupcem, robu šalje vlastitom dostavom ili dostavnom službom. Kupac svojim potpisom na otpremnici potvrđuje da je robu preuzeo. Prilikom preuzimanja molimo temeljito pregledati robu radi eventualnih oštećenja u transportu, te molimo da nas Ako primjetite oštećenja kod preuzimanja odmah kontaktirate. Naknadne reklamacije na oštećenja ne uvažavamo.


Ako kupac (ili primatelj naveden u narudžbi) u slučaju vidljivog oštećenja ne želi preuzeti pošiljku od dostavljača, ili nije zatečen na navedenoj adresi, pošiljka se vraća prodavatelju, te će kupac biti ponovno kontaktiran i obaviješten telefonom i putem elektroničke pošte o nemogućnosti dostave, s upitom želi li sam preuzeti robu ili želi ponovnu dostavu. Svaka ponovljena dostava se naplaćuje dodatno u iznosu propisanom po našem cjeniku.
Naručena roba može se vratiti u roku od 14 dana od primitka narudžbe.

 

Reklamacije možete uputiti na e-trgovina@nn.hr. Pogrešno isporučena ili oštećena roba zamijenit će se o trošku Narodnih novina d.d.

 

Narodne novine d.d. kompletiraju (naplaćuju) transakciju nakon isporuke robe kupcu, u slučaju da se naručena roba ne može isporučiti transakcija neće biti kompletirana (naplaćena) o čemu će kupac biti obaviješten.

 

Reklamacije i prigovori

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na e-trgovina.nn.hr. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

 

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Narodnim novinama d.d., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

 

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 

  • na broj telefona: +385 1 650 28 80,
  • na e-mail adresu: e-trgovina@nn.hr,
  • na adresu: Narodne novine d.d., Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, Hrvatska.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Narodne novine d.d. vrše prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snose Narodne novine d.d.

 

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ako postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snose Narodne novine d.d., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

  

Jednostrani raskid Ugovora

 

Korisnik ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te

- ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije. 

 

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Narodne novine d.d. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Narodne novina d.d., Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na e-trgovina.nn.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

 

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na e-trgovina.nn.hr korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Narodne novine d.d. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

 

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

 

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Narodne novine d.d. zaprime korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Narodne novine d.d. mogu izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

 

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Narodne novina d.d., Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, Hrvatska  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Narodnim novinama d.d., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

 

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju biti će te obaviješteni.

 

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Narodnim novinama d.d. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Narodne novine d.d. o jednostranom raskidu Ugovora.

PREUZMITE OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA – pdf format

 

Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

 

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

 

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ako za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

 

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 

 

Podaci o tvrtki:

Naziv: Narodne novine d.d.
Sjedište: Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, Hrvatska
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080380320
MB: 03270513
OIB: 64546066176
Info Telefon: +385 1 6652-777
E-mail: e-trgovina@nn.hr