Sredstvo za skidanje naljepnica 20 ml Edigs

Cijena

2,63 €

Šifra proizvoda

984468

Jedinica mjere

kom

Dostupnost Na skladištu

Kol.

Opis proizvoda

Sredstvo za skidanje naljepnica s raznih površina 20 ml; sadrži: benzin (nafta), hidroobrađen laki (CAS: 64742-49-0, EC: 265-151-9, Indeks: 649-328-00-1); opasno; Oznake upozorenja: H225: Lako zapaljiva tekućina i para. H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka. H412: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Oznake obavijesti: čuvati izvan dohvata djece; čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri i ostalih izvora paljenja, u slučaju dodira sa kožom skinuti svu zagađenu odjeću, isprati kožu vodom

 
Oxford izdanja

Oxford izdanja

Izdvojeno

 
Knjige u izdanju Narodnih novina

Knjige u izdanju Narodnih novina

Izdvojeno