XII-86 KNJIGA PRIGOVORA, 2 x 50 NCR listova, 21 x 29,7 cm + dodatak karton - šator (Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora) dim.19 x 22,5 cm

Cijena

59,00 kn

Šifra proizvoda

120254

Jedinica mjere

knjiga

Dostupnost Na skladištu

Kol.

Opis proizvoda

Prema Zakonu o zaštiti potrošača "Narodne novine" br. 41/2014. trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak. Također, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, tekefaxa ili elekrtoničke pošte. Trgovac je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Osim toga trgovac koji pruža javnu uskugu dužan je na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, te je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Evidenciju prigovora potrošača trgovac je dužan voditi i čuvati na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

 
Oxford izdanja

Oxford izdanja

Izdvojeno

 
Sudska praksa

Sudska praksa

Izdvojeno