VIII-10/A-NCR GRAĐEVINSKI DNEVNIK; Knjiga, 102 lista, 21 x 29,7 cm

Cijena

97,60 kn

Šifra proizvoda

080027

Jedinica mjere

knjiga

Dostupnost Na skladištu

Kol.

Opis proizvoda

Na temelju Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja Građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine" broj 111/2014) u ponudi su novi Građevinski dnevnici. Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta, Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke. Građevinski dnevnik vodi se u paricama (kopijama) s jednako obilježenim listovima formata 21,0 x 29,7 cm, te mora biti uvezan tako da nije moguća zamjena sastavnih dijelova. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika (osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama") prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (NN,broj 6/2000), osim za građevine čije je građenje započeto prije dana stupanja na snagu ovog novog Pravilnika.

 
Oxford izdanja

Oxford izdanja

Izdvojeno

 
Knjige u izdanju Narodnih novina

Knjige u izdanju Narodnih novina

Izdvojeno